top of page
Inspirativní setkání2.jpg

Inspirativní setkávání

Podařilo se nám naplnit také jeden z dalších cílů našeho projektu a tím je vytvořit inspirativní prostředí pro tvorbu umělců z různých zemí a s rozličným uměleckým zaměřením. Pro jejich setkání a vzájemnou interakci na jednom místě při samotné tvorbě i po celodenní práci. Ale také prostor pro setkání a komunikaci široké veřejnosti s umělci, prolínání několika generací a lidí z rozdílného kulturního prostředí. Spontánně tak docházelo k zajímavým debatám, někdy i ostřejším názorovým výměnám. Vznikaly také nové vztahy a přátelství.

OffTheWall_383.jpg
OffTheWall_405.jpg
Inspirativní setkání6.jpg
Inspirativní setkání1.jpg
Inspirativní setkání8.jpg
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page